Splošni pogoji

Splošni pogoji

Splošni pogoji spletne trgovine www.tinkula.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot). S spletno trgovino www.tinkula.si upravlja podjetje N2X d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik), ki je ponudnik, skrbnik in lastnik spletne trgovine. Ponudnik se ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh spletne trgovine, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega, slikovnega in zvočnega materiala.

Vsebina Splošnih pogojev se nanaša na pogoje uporabe vsebin in storitev na spletnih straneh www.tinkula.si. Splošni pogoji so veljavni na vseh straneh in podstraneh spletne trgovine www.tinkula.si. V primeru, da se s splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da nakupa preko naše spletne trgovine ne opravite. Z vsakim nakupom, opravljenim preko naše spletne trgovine, se šteje, da ste seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in, da se z njimi v celoti strinjate. Pogoji so redno ažurirani in dostopni vsakomur.

Vsa komunikacija, ki se vrši med kupcem in ponudnikom v elektronski obliki, se šteje, kot da je bila izvedena v pisni obliki in ima veljavo pogodbe.

Pridržujemo si pravico do spremembe ali preklica katerekoli spletne storitve, predstavljene na teh spletnih straneh, kakor tudi, da preprečimo uporabo storitve katerikoli stranki. Vsa dopolnila splošnih pogojev poslovanja bodo izvršena v pisni obliki. V primeru obvestila o pomanjkljivosti vsebin na spletni trgovini www.tinkula.si, bomo le-te odpravili v najkrajšem možnem času.

Informacije o ponudniku in kontakt

Ponudnik in sedež podjetja: N2X d.o.o., Tovarniška pot 3, 6257 Pivka
E-naslov (naslov, kamor lahko uporabnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): info@tinkula.si
Matična številka: 9374817000
Davčna številka: SI 85107565
Ponudnik je zavezanec za davek na dodano vrednost (DDV).

Predstavitev izdelkov in ažurnost podatkov

Slike izdelkov v spletni trgovini ali kjerkoli na spletnem mestu so simbolične in ne zagotavljajo njihovih lastnosti. Ponudnik si pridržuje pravico do manjših odstopanj med opisi in dejanskimi lastnostmi izdelkov. Ponudnik ni vezan na opis proizvoda ali objavljeno ceno izdelka, če je opis ali cena posledica napake pri vnosu ali če je do napačnega opisa ali cene prišlo brez volje ponudnika.

Ponudnik bo skušal čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu pa se lastnosti izdelkov, dobavni rok ter cena spreminjajo, zato obstaja minimalna možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru se kupca obvesti o spremembah ter omogoči preklic naročila ali pa zamenjavo naročenega izdelka.

Cene

Vse cene v spletni trgovini www.tinkula.si so navedene v evrih in vključujejo DDV, saj je ponudnik zavezanec za davek na dodano vrednost (DDV). Cene veljajo samo za nakup preko spletne trgovine www.tinkula.si. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Pravico do nakupa izdelkov ima vsak obiskovalec spletne trgovine, saj za izvršitev nakupa ni potrebna nikakršna registracija. Pogodba na daljavo med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec prejme elektronsko sporočilo z opisom načina plačila, ki ga je kupec predhodno izbral. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji določeni in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.

Cene izdelkov, objavljene v spletni trgovini www.tinkula.si ne vsebujejo stroškov dostave. Ponudnik jih obračuna posebej po veljavnem ceniku podjetja DPD ali Pošte Slovenije d.d.

Postopek nakupa in odstop od pogodbe

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, kjer je opisan način plačila glede na to, kateri način je kupec pri oddaji naročila izbral.

V skladu s 1. odstavkom 43.č člena ZVPot ima kupec pravico, da najkasneje v štirinajstih dneh po prevzemu paketa ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok za uveljavljanje pravice odstopa od pogodbe začne teči naslednji dan po prejemu blaga.

V skladu s 6. odstavkom 43.č člena ZVPot, je edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, neposreden strošek vračila blaga.

Kupec mora artikle vrniti najkasneje v roku 14. dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe. Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe oz. od prejetja vrnjenega blaga.

Kupec mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Kupec artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. V primeru, da je bil artikel vzet iz originalne embalaže, je pred vračilom potrebno poslati fotografije artikla iz vseh strani, da lahko uredimo vračilo.

Načini plačila

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

1. Plačilo po predračunu, kjer uporabnik poravna kupnino v roku treh (3) delovnih dni na transakcijski račun ponudnika. Kupec prejme predračun z vsemi potrebnimi podatki za plačilo na svoj elektronski naslov, ki ga navede v spletni trgovini www.tinkula.si ob naročilu. Ponudnik naročene izdelke pošlje takoj po prejemu plačila.
2. Plačilo po povzetju, kjer znesek poštnine in vrednost izdelka kupec poravna uslužbencu podjetja DPD ali Pošte Slovenije d.d. v gotovini ob dostavi oz. ob prevzemu izdelkov.

Dostava naročenih proizvodov

Ponudnik naročene pošiljke oddaja vsak dan razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Običajno so tako izdelki, naročeni v spletni trgovini www.tinkula.si na naslovu uporabnika v roku 1–3 delovnih dni. Navedena dostava velja za izdelke na zalogi.

Partnerja za dostavo izdelkov sta podjetji DPD in Pošta Slovenije d.d..
V primeru odsotnosti ponudnika, se le-ta zavezuje, da bo naročene proizvode uporabniku dostavil najkasneje v 45 dneh od potrditve naročila po e-pošti. Ponudnik ne odgovarja za prekoračitev roka dostave, če je zamuda posledica drugih nepredvidenih dogodkov, ne glede na to, ali gre za zunanje dogodke ali za dogodke iz sfere ponudnika.

Dostop do sklenjenih pogodb

Ponudnik kupcu izda račun z razčlenjenimi stroški. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh od prejema. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika. Ponudnik lahko kadarkoli kupcu posreduje sklenjeno pogodbo, če kupec poda zahtevo na elektronski naslov info@tinkula.si.

Reklamacije

Ob prejemu poškodovanega izdelka, izdelka z napako ali napačnega izdelka ga mora kupec takoj oz. v najkrajšem možnem času reklamirati tako, da pisno obvesti ponudnika izdelka na naslov podjetja N2X d.o.o., Tovarniška pot 3, 6257 Pivka ali na elektronski naslov info@tinkula.si. Ponudnik je tak izdelek dolžan zamenjati ali vrniti denar kupcu v najkrajšem možnem času.

Kot potrošnik imate pravico, da uveljavljate svoje pravice iz naslova stvarne napake ob upoštevanju določil Zakona o varstvu potrošnikov (37. Člen ZvPot)

Napaka je stvarna:

  1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
  2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Napake, za katere prodajalec ne odgovarja:

  1. Prodajalec ne odgovarja za napake iz 1. in 3. točke prejšnjega člena, če so bile ob sklenitvi pogodbe kupcu znane ali mu niso mogle ostati neznane.
  2. Šteje se, da kupcu niso mogle ostati neznane tiste napake, ki bi jih skrben človek s povprečnim znanjem in izkušenostjo človeka enakega poklica in stroke kot kupec lahko opazil pri običajnem pregledu stvari.

Kupec lahko zahteva:

  • Odpravo napake
  • Vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako
  • Zamenjavo blaga
  • Vračilo plačanega zneska

Če menite, da ima izdelek stvarno napako, nas čimprej kontaktirajte na info@tinkula.si in priložite vaš račun in številko naročila. V najkrajšem možnem času vam bomo ponudili zamenjavo ali možnost za vračilo kupnine.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora potrošnik Podjetju v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda.

Če napaka ni sporna, mora podjetje čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora podjetje v roku 8 dni podati potrošniku pisni odgovor.
Pravico uveljavljanja stvarne napake natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (podrobneje od 37. člena naprej).

Pritožbe in spori

Podjetje N2X d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. V primeru težav nas kupec lahko obvesti na elektronsko pošto na info@tinkula.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Zavedamo se, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si podjetje N2X d.o.o. prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Skladno z zakonskimi normativi podjetje N2X d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

N2X d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na naslovu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Dostopnost spletne strani

Spletna trgovina www.tinkula.si je praviloma odprta 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do spletne strani in trgovine zaradi različnih tehničnih ali drugačnih razlogov.

Podpora strankam

V primeru, da potrebujete dodatna pojasnila ali informacije, smo vam na razpolago na elektronskem naslovu info@tinkula.si.

Končne določbe

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe med ponudnikom in uporabnikom. Pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Ponudnik pogodbe ne shranjuje pri sebi.

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Ti splošni pogoji veljajo od 19.3.2013. Ponudnik si pridržuje pravico spremeniti splošne pogoje.

Varovanje osebnih podatkov

Veljavnost in uporaba te politike

Izjava o zasebnosti določa način uporabe osebnih podatkov na spletni strani www.tinkula.si. Politika o zasebnosti je skladna z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ur.l. RS, št. 59/99 s spremembami in dopolnitvami). Ta politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov velja za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji spletnega mesta www.tinkula.si šteje za uporabnika, ter za celotno spletno mesto, za vse njegove sestavne dele in podstrani.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami te politike.

Ta politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta po spremembi te politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

Zbiranje podatkov

Ponudnik zbira podatke uporabnika ob nakupovanju v spletni trgovini, registraciji ter prijavi na e-novice (www.tinkula.si).
O uporabniku zbira naslednje podatke: ime, priimek, e-pošta, telefonska številka, naslov prebivališča (ulica, hišna številka, pošta, kraj, država) in geslo.

Ponudnik na spletnem mestu uporablja piškotke (cookies), po katerih razpoznava uporabnike in jim omogoča lažje delo in uporabo spletnega mesta. Piškotki so datoteke, ki se namestijo na uporabnikovo napravo, s katero dostopa do spletnega mesta. Namestitev piškotkov lahko uporabnik kadarkoli omeji ali prepove z ustreznimi nastavitvami svojega spletnega brskalnika, vendar pa si ponudnik pridržuje pravico, da v takem primeru določeni deli spletnega mesta ali določene funkcionalnosti uporabniku niso dostopni. Z uporabo piškotkov ni mogoča identifikacija uporabnikov.

Obdelava podatkov in nameni obdelave

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:
– pripravo odgovorov oziroma ponudb in pošiljanje le-teh po navadni ali e-pošti;
– izvedbo naročil uporabnikov (pošiljanje in dostava, izdaja računa, uveljavljanje terjatev ipd.);
– vodenje evidence povpraševanj uporabnikov in dostav kupcem;
– statistične, marketinške in druge analize in raziskave v zvezi s povpraševanji uporabnikov;
– občasno pošiljanje elektronskih sporočil (e-pošte) z vsebino, povezano s spletnim mestom komercialne ali nekomercialne narave;
– občasno pošiljanje elektronskih sporočil tretjih oseb, ki so partnerji spletnega mesta, komercialne ali nekomercialne narave.
Uporabnik je seznanjen in soglaša, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi s posredovanimi podatki zaupa tretjim osebam (pogodbeni obdelovalci). Tretje osebe lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v mejah ponudnikovega pooblastila in skladno z nameni, ki so opredeljeni v prvem odstavku tega člena.

Varovanje podatkov in čas hrambe

Ponudnik vse podatke o uporabnikih varuje skladno s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije, ter skladno s svojim internim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.
Ponudnik podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo posredoval nobenim tretjim osebam, razen če za to obstaja zakonita podlaga.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki jih je ponudniku posredoval ob povpraševanju, hrani in obdeluje 10 let od prejema podatkov, nato pa jih mora trajno izbrisati ali učinkovito anonimizirati, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

Pravice uporabnikov

Ponudnik bo uporabniku kadarkoli omogočil, da se na razumljiv in enostaven način odjavi od prejemanja njegovih e-sporočil.

Uporabnik lahko zahteva, da mu ponudnik potrdi, ali zbira in obdeluje podatke, ki se nanašajo na uporabnika, ter katere podatke zbira in obdeluje. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece.
Uporabnik lahko zahteva, da mu ponudnik pošlje elektronsko kopijo podatkov, ki se nanašajo na uporabnika. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece. Ponudnik ima pred posredovanjem kopije podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne.
Uporabnik lahko zahteva, da ponudnik trajno izbriše ali anonimizira vse podatke, ki se nanašajo nanj, razen podatkov, katerih obdelavo oziroma hrambo nalaga zakon. Ponudnik ima pred izbrisom podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne.

Kupci iz držav EU imajo pravico do enakih pogojev nakupa kot kupci iz države v katerem je trgovina.

Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika.

Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe te politike, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti te politike kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ta politika pa velja naprej brez te določbe.
Za pravna razmerja med uporabnikom in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Ta politika velja od 1.9.2017. Ponudnik si pridržuje pravico spremeniti politiko zasebnosti in varovanja osebnih podatkov spletnega mesta.